STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
STUDIUJ SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WN. I SCENOGRAFIĘ II STOPIEŃ
STUDIUJ FILM EKSPERYMENTALNY
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW
STUDIUJ KURATORSTWO I REALIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ I PROJEKTOWANIE UX
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ WZORNICTWO II STOPIEŃ
AS / SZCZECIN ASWS

EGZAMINY WSTĘPNE / TERMINY, WARUNKI

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:
 
 
Harmonogram rekrutacji:

elektroniczna rekrutacja
10 maja (g. 10:00) - 7 czerwca (g. 16.00) 2024

egzaminy wstępne
13 czerwca - 8 lipca 2024
dokładne terminy dla kierunków będzie można sprawdzić na stronie AS w Szczecinie w zakładce "dla kandydatów" 
 
termin składania dokumentów
16 lipca 2024 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni)
 
druga rekrutacja (jeśli będzie ogłoszona):
29 lipca - 20 września 2024
 
 
 
 
ETAPY REKRUTACJI: 
 
1. Elektroniczna rekrutacja www.rekrutacja.akademiasztuki.eu

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 

Opłata rekrutacyjna: Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

3. Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych.

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego.

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).

7. Wydruk skierowania do lekarza medycyny pracy (jeśli jest wymagane) i wykonanie badania przed złożeniem kompletu dokumentów
 
8. Wydruk podania (kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

9. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie 
 
 
Masz pytania?

Wszystkie informacje o rekrutacji (terminy, harmonogram egzaminów) znajdziesz tu - rekrutacja krok po kroku
 
Dział Spraw Studenckich - najlepiej odpowie na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji: bos@akademiasztuki.eu

Czekamy na Ciebie!
zamknij