STUDIUJ EDUKACJĘ MUZYCZNĄ
STUDIUJ JAZZ I MUZYKĘ ROZRYWKOWĄ
STUDIUJ INSTRUMENTALISTYKĘ
STUDIUJ WOKALISTYKĘ
AS / SZCZECIN ASWS

Studiuj Wokalistykę Jazzową i Rozrywkową z prowadzeniem zespołów
 

Studia I stopnia
Wydział Edukacji Muzycznej
 
Kształcenie na kierunku wokalistyka jazzowa i rozrywkowa z prowadzeniem zespołów  realizowane jest w zakresie szeroko pojętej muzyki rozrywkowej z ukierunkowaniem na wokalistykę i prowadzenie zespołów. Studia te stanowią propozycję dla osób pragnących nabywać i doskonalić umiejętności techniczne i artystyczne, poszerzać wiedzę pozwalającą na odczuwanie i rozumienie muzyki jazzowej poprzez analizę literatury specjalistycznej i jej interpretację, a także komponowanie i aranżowanie własnych utworów. Podstawą studiów jest wykształcenie kompetentnego artysty - wokalisty, przygotowanego do samodzielnej działalności zarówno na polu aktywności solistycznej, jak i zespołowej. 

Kierunek daje możliwość doskonalenia różnych form improwizacji i ekspresji twórczej, indywidualnej każdego studenta, poprzez odkrywanie jego osobistego artystycznego głosu jako wokalisty i twórcy poprzez atrakcyjne zajęcia ( songwriting, harmonia jazzowa, vocal summit, zespoły wokalno-instrumentalne), prowadzone przez znakomitych pedagogów i muzyków. Kształci wokalistów zarówno twórców jak i interpretatorów, zawiera praktyki artystyczne, estradowe.

W toku studiów poprzez tworzenie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem różnych form ekspresji, przygotowanie i organizację autorskiego recitalu, student nabywa kompetencji merytorycznych i artystycznych niezbędnych do pracy na współczesnym rynku muzycznym. 
zamknij