STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
STUDIUJ SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WN. I SCENOGRAFIĘ II STOPIEŃ
STUDIUJ FILM EKSPERYMENTALNY
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW
STUDIUJ KURATORSTWO I REALIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ I PROJEKTOWANIE UX
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ WZORNICTWO II STOPIEŃ
AS / SZCZECIN ASWS

STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ

kierunek studiów: Grafika artystyczna 
 
Grafika artystyczna jest dyscypliną integrującą elementy sztuki, kreacji, humanistyki. Poznając praktyczne i teoretyczne aspekty technik: wklęsłodruku, wypukłodruku, serigrafii, litografii, druku offsetowego, grafiki cyfrowej, studenci z pełną świadomością mierzą się z problematyką sztuk graficznych. W ramach programu, studenci specjalności grafiki artystycznej równolegle uczestniczą w zajęciach z: projektowania graficznego, fotografii, rysunku, malarstwa, rzeźby, multimediów. Odbywają też zajęcia z przedmiotów takich jak: historia sztuki, historia grafiki, psychofizjologia widzenia, filozofia, marketing i prawa autorskie. Wykładowcy to artyści uczestniczący w międzynarodowych wystawach, warsztatach, kongresach i sympozjach, dzięki czemu w naturalny sposób nadają indywidualny i odrębny profil prowadzonym przez siebie pracowniom. Studenci grafiki artystycznej realizują nowatorskie, złożone projekty artystyczne. Od drugiego roku mają możliwość samodzielnego wyboru pracowni, co pozwala na indywidualne ukierunkowanie postawy artystycznej. Ważnym aspektem działalności zakładu są cykliczne ekspozycje prac studentów w galeriach w kraju i za granicą. Studenci często są laureatami konkursów, festiwali artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 
Sprawdzaj nasze media społecznościowe:
Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu
Sztuki Muzyczne https://www.facebook.com/MuzyczneAS
Sztuki Wizualne https://www.facebook.com/WizualneAS
Instagram uczelni www.instagram.com/akademiasztuki.szczecin
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke


Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie https://www.rekrutacja.akademiasztuki.eu

Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu  
dr hab.
Ewa Czerwińska-Romanowska
Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego
Program kształcenia podąża za najnowszymi prądami w sztuce, oferując wielostronne wykształcenie w zakresie technik graficznych oraz kreatywnego wykorzystania zdobytej wiedzy. W Pracowniach Wypuklodruku, Serigrafii, Druku Płaskiego powstają zarówno niezależne dzieła graficzne jak i plakaty, druki na tkaninie, jedno i wielobarwne linoryty, litografia czy offset. Pracownia Wklęsłodruku i Grafiki Cyfrowej łączy sztukę klasyczną z techniką cyfrową, odnajdując w tradycyjnych formach druku nowy potencjał. Oprócz gruntownej wiedzy w zakresie akwaforty, akwatinty, suchej igły studenci w sposób nowatorski wykorzystują tradycyjne metody druku, tworząc animacje, serie prac cyfrowych, komiksy, formy przestrzenne i instalacje. Zdobyta wiedza oraz umiejętności przygotowują do ogromnych wyzwań jakie stawia współczesna sztuka przyszłym absolwentom – artystom niezależnym, a także artystom projektantom. 
mgr
Zuzanna Marczak     
Kierunek Grafika Artystyczna zapewnia kształcenie w obrębie tradycyjnych technik graficznych, cyfrowych oraz malarskich. Studenci oprócz wykonywania prac artystycznych poznają podstawy projektowania wydawnictw, identyfikacji wizualnej, plakatu i ilustracji, modelowania 3D, rzeźby i multimediów. Uzupełnia to nabytą wiedzę i poszerza pole do poszukiwania i łączenia technik. Pracownie, jak i wykładowcy są otwarci na współpracę i projekty łączone pomiędzy różnymi technikami, które nadają im nową jakość i często wychodzą poza schemat. Studenci grafiki artystycznej mają możliwość poszukania indywidualnej formy ekspresji. Mnogość technik, jak i otwartość na eksperyment i indywidualne poszukiwania pomagają w kształtowaniu wypowiedzi artystycznej.
studentka 2 roku, 1 stopnia grafiki artystycznej
Marcelina Cytryna 
Grafikę Artystyczną na Akademii Sztuki w Szczecinie tworzą wspaniałe osoby, zarówno profesorowie, asystenci, jak i studenci. Razem przy ulicy Kolumba tworzymy naszą małą społeczność, gdzie każdy może liczyć na każdego. Panują tu przyjacielskie stosunki i przyjemna atmosfera, sprzyjająca tworzeniu. Pracownie są nowo wyposażone w profesjonalny sprzęt. Sam proces odbijania prac jest teraz przyjemniejszy i sprawniejszy. Na zajęciach otrzymujemy merytoryczną wiedzę od profesorów i asystentów. Każdy dostaje czas na korektę i pełną uwagę prowadzących. Uważam, że jest to bardzo ważne, nikt nie zostaje pominięty, a nasza praca zostaje uszanowana i doceniona. Często organizowane są wystawy naszych grafik. W galeriach wiszą obok prac profesorów, co jest dużym wyróżnieniem. Jest to duża szansa dla studentów na zostanie zauważonym w świecie artystycznym.
student 2 roku II stopnia grafiki artystycznej
Szymon Ciasnocha 
Grafika poprzez wiele możliwości pozwala studentowi na indywidualny rozwój. Sztuka ta jest manualna, czyli bliska człowiekowi. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi fizycznemu bardzo namacalnemu, wszystkie czynności artystycz ne dokonują się za pomocą dłut, igieł graficznych, sit, pędzli, pras, środków chemicznych, blachy, tworzyw sztucznych, kamieni itp. Grafika artystyczna dzięki swej elastyczności pozwala łączyć tradycyjne techniki druku z technikami cyfrowymi umożliwiając wykorzystanie ich w takich dziedzinach jak: ilustracja, plakat czy animacja. Profesja ta uczy podejmowania samodzielnych decyzji, szukania, odnajdywania nowych wartości i środków wyrazu przy realizacji projektów. Podczas studiów, student określa własną tożsamość twórczą, która stanowi fundament do przyszłego działania.
zamknij