STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
STUDIUJ SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ FILM EKSPERYMENTALNY
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW
STUDIUJ KURATORSTWO I REALIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ I PROJEKTOWANIE UX
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ WZORNICTWO II STOPIEŃ
AS / SZCZECIN ASWS

STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ, SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ

Kierunek studiów: architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna

studia II stopnia

Na drugim stopniu studiów Wydział prowadzi specjalność architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna. Program studiów zakłada przekazanie pogłębionej wiedzy dotyczącej realizacji kompleksowych prac projektowych w zakresie architektury wnętrz przestrzeni publicznej i prywatnej oraz przestrzeni wirtualnej, wystawiennictwa, scenografii, małej architektury i mebla w kontekście określonej przestrzeni. Rozszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia kontekstu sztuki projektowej poprzez realizację zajęć teoretycznych z psychofizjologii zmysłów, teorii designu, teorii teatru, komunikacji wizualnej, teorii współczesnej sztuki i architektury. Studenci i studentki wyrabiają umiejętności rozwiązywania złożonych zadań projektowych, pracy zespołowej, kierowania działaniami artystycznymi oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Studia pozwalają na poszerzenie kompetencji samodzielnego, świadomego i efektywnego wykorzystywania nabytej wiedzy, obrony oraz przekonującej prezentacji własnych koncepcji. Zapewniają profesjonalne wykształcenie przygotowujące do zawodu oraz do dalszej pracy naukowo-badawczej. Program jest oparty o rozszerzone i zaawansowane treści wprowadzone na studiach pierwszego stopnia oraz elastyczny system treści kierunkowych, obieralnych przez studenta/ studentkę zgodnie z jego/jej dotychczasową wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami i oczekiwaniami. Wszystko to umożliwia absolwentowi efektywne odnalezienie się w zawodowych realiach związanych z kulturą, sztuką i projektowaniem oraz odpowiada szeroko pojętym potrzebom społecznym. Absolwent jest także przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do podjęcia studiów doktorskich.

Sprawdzaj nasze media społecznościowe:
Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu 
Instagram uczelni www.instagram.com/akademiasztuki.szczecin 
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke 

Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie https://www.rekrutacja.akademiasztuki.eu 

Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu 
zamknij